ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΗ

Πίνακας ζωγραφικής με ένα ρολό χαρτί υγείας γίνεται ανάρπαστος