ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν είναι σίγουρο ότι θα ανοίξουν τα δημοτικά στις 7 Ιανουαρίου σύμφωνα με τον καθ. Χαράλαμπο Γώγο