ΤΟΡΟΝΤΟ

ΤΕΧΝΗ

Τορόντο: Ο σχεδιασμός των Χώρων Αναμονής - Winter Stations είχε ως θέμα την κοινωνική αποστασιοποίηση