ΤΕΣΤ

DIGITAL

Νέο τεστ ανιχνεύει τον Covid-19 μέσα σε τρία λεπτά και είναι ελληνικό