ΤΑΜΑΡΑ ΝΤΖΟΥΡΟΒΙΤΣ

ΤΕΧΝΗ

Tamara Djurovic: Μια street artist σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο που τίμησε τις «αόρατες» γυναίκες