ΣΚΟΝΑΚΙ

ΤΕΧΝΗ

Τα σκονάκια μας εκτίθενται ως «έργα τέχνης»