ΣΚΑΛΑ ΜΙΛΑΝΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σκάλα του Μιλάνου: Για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ακυρώνει την παραδοσιακή της παράσταση