ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΣΙΤΕΛΙ

ΤΕΧΝΗ

Πίνακας του Sandro Botticelli ηλικίας 500 ετών, αναμένεται να πωληθεί πάνω από 80 εκ. δολάρια