ΡΩΜΑΪΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΤΕΧΝΗ

Piscina Mirabilis: Μετά από είκοσι αιώνες η ρωμαϊκή δεξαμενή λειτουργεί και πάλι, αλλά με διαφορετικό σκοπό