ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Maia Sandu: Μια ιστορική ημέρα για τη Μολδαβία - Η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία