ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Διάσημα εξώφυλλα δίσκων αλλιώς... τα αναπαριστούν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι οίκου ευγηρίας [pics]