ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπουργείο Πολιτισμού: Οικονομική στήριξη 1.350.000 ευρώ για την ελληνική κινηματογραφία και τις αίθουσες