ΜΙΛΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Αντρέα Μποτσέλι θα ψάλλει στο άδειο Ντούομο ιερούς αναστάσιμους ψαλμούς