ΕΤΟΣ ΔΑΝΤΗ

ΤΕΧΝΗ

Έτος Δάντη: Οι εκδηλώσεις στην Ιταλία θα ξεκινήσουν με μία εικονική έκθεση από την Πινακοθήκη Ουφίτσι