ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΕΧΝΗ

Υπουργείο Πολιτισμού: Ενίσχυση στο Ελεύθερο Θέατρο με το ποσό των 2 εκατ. ευρώ