ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΤΕΧΝΗ

«Reaching Out»: To πρώτο άγαλμα μαύρης γυναίκας βρίσκεται στη Βρετανία