ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΓΛΥΠΤΟ

ΤΕΧΝΗ

Ένα διαδραστικό γλυπτό - μνημείο για την ενότητα στην καρδιά του Βερολίνου