ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΗ

#ΑbraCADABRA: Διαδικτυακή ομαδική εικαστική έκθεση παρουσιάζει 80 & 2 σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες