ΔΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΗ

Preparing for the Beach: Γυναίκες, συνταξιούχοι στα ΚΑΠΗ - Η καθημερινότητά τους σε 43 φωτογραφίες στο Μουσείο Μπενάκη