ΑΡΤΕΜΙΖΙΑ ΤΖΕΝΤΙΛΕΣΚΙ

ΤΕΧΝΗ

Η ριζοσπαστική ζωγράφος Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι είναι το πρόσωπο της Google