ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΗ

Αρτεμισία Τζεντιλέσκι: Η αναδρομική έκθεση της ανατρεπτικής ζωγράφου, στο Λονδίνο