ΑΜΩΜΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΗ

Καταστροφή έργων τέχνης από ανειδίκευτους συντηρητές στην Ισπανία