ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΗ

Αλέξανδρος Δ. Αλεξανδράκης: Ο ζωγράφος του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του '40