ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Σουδάν ποινικοποίησε μόλις πριν λίγες ημέρες τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων