14 ΧΩΡΕΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτές είναι οι 14 χώρες στις οποίες ανοίγει τα σύνορά της η ΕΕ - Εκτός ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία