Υπουργείο Πολιτισμού Κορονοϊός: Έρευνα για τις επιπτώσεις του covid-19 στον πολιτισμό
Οι χώροι πολιτισμού πλήττονται και αυτοί από την πανδημία
ΤΕΧΝΗ

Υπουργείο Πολιτισμού Κορονοϊός: Έρευνα για τις επιπτώσεις του covid-19 στον πολιτισμό

Υπουργείο Πολιτισμού: Ο COVID-19 έχει σαφώς επηρεάσει και τον πολιτισμό.

Υπουργείο Πολιτισμού: Το υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στη διεξαγωγή έρευνας για τις επιπτώσεις της πανδημίας στους επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου. Η έρευνα προβλέπεται να ξεκινήσει τον Μάιο και τα αποτελέσματά της να ανακοινωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι η έρευνα θα εστιάσει στον αντίκτυπο των μέτρων κατά του κορονοϊού στη δραστηριότητα των επαγγελματιών του πολιτισμού, στη δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας τους· πόσο οι υφιστάμενες υποδομές και ο τρόπος οργάνωσης της λειτουργίας τους επιτρέπουν εναλλακτικούς τρόπους δραστηριοποίησής τους, πόσο επηρέασε τις υφιστάμενες υποδομές και τη λειτουργία τους η οικονομική και η υγειονομική κρίση και με ποιον τρόπο επιχειρούν να τις θεραπεύσουν.

Η υπουργός Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι: «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα όχι μόνο για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων, αλλά και για τον σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη επιπλέον μέτρων που θα καταστήσουν τον πολιτισμό ανθεκτικότερο σε βάθος χρόνου».

Read more